Öyp Tarihçe

2002 yılında ilk defa ODTÜ'de daha sonra ise Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, Boğaziçi ve İstanbul Teknik üniversitelerinde yürütülen ÖYP, özellikle yeni açılan üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için, lisansüstü eğitim verme konusunda birikimli ve köklü üniversitelerden yararlanmayı amaçlamaktadır. 2002-2009 arasında DPT tarafından yürütülen ÖYP, 2010 sonrasında merkezi yerleştirme ile YÖK bünyesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2010'da 1.644, 2011'de 2.233, 2012 yılında 3.385, 2013'te ise 2.824 kişi olmak üzere, ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapmak üzere toplamda 10 bin civarında araştırma görevlisi atanmıştır. Üniversitemizde 22 Kasım 2017 tarihi itibari ile doktora eğitimine devam etmekte olan 90, yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan 36 ve doktora mezunu 2 ÖYP(50-d) Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 Fakülte ve 1 Yüksekokul'da toplam 128 ÖYP Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Öğr. Gör. YAKUP KARS
Güncelleme : 22.11.2017 11:54:03